keskiviikko 1. huhtikuuta 2015


Srategia

Straregia on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Strategian päämääränä kilpailumarkkinoilla on saavuttaa kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin. Strategia liittyy erityisesti organisaatioiden johtamiseen.
einoin pyritään.

Miksi strategioita laaditaan?

Yrityksen toiminnan turvaamiseksi ei riitä pelkkä käytännön osaaminen, vaan yritys tarvitsee myös pitkän aikavälin suunnitelmia. Strategioita laaditaan kertomaan mihin tavoitteisiin ja millä keinoin pyritään. Suunnittelemalla ratkaisuja tulevia tilanteita varten, voidaan varautua tulevaisuudessa tapahtuviin muutoksiin, jotka ovat usein nopeita ja vaikeasti ennustettavia.

1. Millaista on hyvä ammatillinen koulutus?

- Opiskellaan ahkerasti ja itsenäisesti. Kuunnellaan opettajien neuvot ja noudatetaan niitä. Tehdään työt kunnolla alusta loppuunasti ja hoidetaan työssäoppimiset huolellisesti ja ammattimaisesti. Kuunnellaan tarkasti teoriatunneilla ja autetaan toisia, sekä pidetään yllä hyvä yhteishenki.

2. Miten opiskelua voisi tehostaa?

- Tekee työt huolellisesti ja ottaa opiksi kaikista virheistä. Yrittää kerta kerran jälkeen parantaa suoritusta. Ottaa huomioon muutkin opiskeliat.

Lähteet: Wikipedia

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti